Hořely synagogy a umírali lidé. Uběhlo 80 let od křišťálové noci

„Rozšířila se zvěst, že hoří židovský kostel v Liberci. V tu chvíli byly ulice kolem kostela zaplněny tisíci diváky. V jejich řadách ovšem převládaly výkřiky spokojenosti a posměšné poznámky o Židech.“ Tak referovaly o nejznámějším předválečném protižidovském pogromu v bývalém československém pohraničí tehdejší noviny.

Vyvrcholením nacisty vedené antisemitské kampaně v předválečném Německu, Rakousku a v pohraničních oblastí Československa, které připadly Německu po podepsání Mnichovské dohod v září 1938, byla takzvaná Křišťálová noc, tedy rozsáhlý pogrom, jenž v noci z 9. na 10. listopadu 1938 postihl Židy prakticky na celém území Říše.